Čo je korporátna identita a aké výhody prináša?

27.09.2018

Keďže v našom tíme kreatívcov sú aj machri na vytváranie korporátnej identity, pripravili sme pre vás nasledujúcich niekoľko tipov a rád.

Prečo by ste korporátnu identitu nemali podceniť a čo všetko vlastne zahŕňa?

 

Čo je korporátna identita

 

Na počiatku bolo (anglické) slovo

Presnejšie spojenie slov Corporate Identity. Voľne predabované do slovenčiny – podniková identita, pod ktorou si môžeme predstaviť všeličo. Poďme si ju teda priblížiť a zistiť, ako ju efektívne využiť vo svoj prospech.

Podľa väčšiny marketingových príručiek korporátna identita zahŕňa korporátnu kultúru, komunikáciu a dizajn. Navzájom sú spolu prepojené a dopĺňajú sa.

 

Korporátna kultúra

Nemýľte sa, kultúra vo firme nijako nesúvisí s tým, ako často vás šéf zavolá do divadla.

Korporátnu kultúru často tvoria tzv. nepísané pravidlá, ktoré dodržujú všetci zamestnanci. Napríklad aj zvolený dress code. Predovšetkým však ide o zdieľanie spoločných hodnôt, noriem a vzorcov správania, ktoré spolu vytvárajú atmosféru vo firme. Pre podnikovú kultúru sú potom najlepším zrkadlom vzťahy medzi zamestnancami, ktoré úzko súvisia s mierou otvorenosti v komunikácii. Interné vzťahy vo firme sa potom odrážajú na externých vzťahoch, t.j. na prístupe spoločnosti k obchodným partnerom, k zákazníkom a pod.

 

Korporátna komunikácia

Pri komunikácii spoločnosti smerom von, t.j. napríklad pri kontakte s klientom, je dôležitá jednotnosť. Podniková komunikácia je priamo napojená na firemnú kultúru. Od nej preberá spôsob, akým má každý zamestnanec prezentovať spoločnosť navonok, ako pristupovať ku klientom, či ako jednať s obchodnými partnermi.

Korporátna komunikácia je dobre nastavená vtedy, ak informácie, ktoré podnik publikuje svetu, sú následne správne pochopené a prinášajú cielený efekt.

 

Čo je korporátna identita

 

Korporátny dizajn

Dizajn v korporácii neznamená len rovnaký štýl vizitiek. Ide o komplexný vizuál spoločný pre všetky online aj offline aktivity, resp. každú príležitosť, keď firma čokoľvek komunikuje smerom von. Čím sa dostávame k spätosti dizajnu s korporátnou komunikáciou.

Najvýraznejším prvkom podnikového dizajnu je zaiste logo. To je element, ktorý si ľudia pamätajú a s ním si spoja spoločnosť aj pri ďalšom kontakte s ňou (pri inej reklamnej kampani, v inom médiu či v úplne nej súvislosti). Rovnako dôležité je však aj zadefinovanie firemných farieb a fontov (typov písma), ktoré sprevádzajú všetky prezentácie, webové stránky, rozličné tlačoviny, polepy firemných vozidiel a iné prostriedky, ktorými sa firma vyjadruje.

 

Korporátny dizajn

 

Toto všetko pre vás vie zabezpečiť aj Complete reklama s.r.o. Zverte sa do rúk profesionálom z nášho kreatívneho štúdia a PR oddelenia a nechajte si vytvoriť kompletnú korporátnu identitu na mieru.

Namiesto záveru by sme použili citát skúseného brand managera. „Silná korporátna identita na čele s originálnym dizajnom predstavuje pre spoločnosť najväčšiu konkurenčnú výhodu. A to je to najcennejšie, čo firma v súčasnom presýtenom trhu môže mať.“