BENETIP services, s.r.o.

30.11.2016
Zisk manažment

BENETIP services, s.r.o. už poznajú čitatelia online aj offline médií. Pripravili a publikovali sme PR články a advertoriály v rôznych regionálnych printoch a mesačníku Zisk manažment, ale aj na stránkach etrend.sk a hnonline.sk. Určite ste počuli aj ich spot z éteru rádia Jemné.

Kontaktujte nás