Plánujete reklamnú kampaň? Položte si týchto 5 kľúčových otázok

28.11.2016

 Plánovanie svojich aktivít je kľúčom k osobnej efektívnosti a úspechu. Rovnaké pravidlo platí aj pre realizácii vašej reklamnej kampane. Správne a kvalitné naplánovanie kampane je dôležité pre jej celkový úspech a začína sa zodpovedaním piatich kľúčových otázok.

V prvom rade treba dostatočne poznať vlastný produkt. Prvou otázkou teda je – aký je ten váš? V čom spočíva jeho najväčší prínos? Aké sú jeho nedostatky? Čo si myslí verejnosť o vašej značke? Poznajú vás? Úvodná analýza je základným pilierom celej kampane.

Pokiaľ chcete váš produkt alebo službu úspešne uviesť na trh, mali by ste mať prehľad aj o vašej konkurencii. Máte nejakú? Aké je jej miesto na trhu? Kde a akým spôsobom umiestňuje svoju reklamu? Pri tomto bode je dôležité predchádzať situáciám, kedy sa konkurenčné reklamy vyskytnú na tom istom reklamnom mieste v tom istom reklamnom čase ako vaša reklama.

Ďalšia otázka, ktorou by ste sa mali pri plánovaní reklamnej kampane zaoberať je – aká je vaša cieľová skupina? Vaša cieľová skupina je totiž kľúčovým faktorom, ktorý musíte pri tvorbe a umiestnení reklamy zohľadniť. Pre koho je Váš produkt určený? Reklamní špecialisti delia spotrebiteľov prioritne podľa pohlavia a veku. Každá z týchto cieľových skupín má iné konzumné zvyky vyplývajúce z ich priorít. Kde svoju cieľovú skupinu zastihnete? Pozerajú televíziu, čítajú odborné časopisy, alebo trávia čas na sociálnych sieťach? Jedným zo spôsobom, ako zefektívniť vplyv na vašu cieľovú skupinu, je použitie viacerých médií.

Tip: Viete, že 80% nákupnej sily (aj pánskych produktov) tvoria ženy v produktívnom veku?

Tretí bod, ktorý si musíte ujasniť je – čo svojim zákazníkom sľubujete?

Každá reklama je založená na sľube spokojnosti s produktom/službou. Vašou úlohou je nájsť tú správnu motiváciu spotrebiteľov ku kúpe toho vášho produktu. Ponúkajte nielen váš produkt, ale aj pocit, ktorý v zákazníkoch vyvolá. K tomu Vám úspešne pomôže vhodný slogan.

Tip: Volvo predáva bezpečnosť, Kit-kat so sloganom „Daj si pauzu“ predáva chvíľku oddychu, rovnako slogany: „Staraj sa o seba“, „Vy za to stojíte“ a pod. zahrajú zákazníkom na tú pravú strunu.

Nasleduje nevyhnutné určenie cieľa, ktorý chcete reklamou dosiahnuť. Pokiaľ si pri plánovaní kampane stanovíte jasné ciele, zvýšite pravdepodobnosť dosiahnutiu svojho úspechu.

Je vašim cieľom zvýšiť popularitu a dôveryhodnosť vašej značky? Zmeniť doterajšie vnímanie vášho produktu? Nájsť pre váš produkt/službu novú klientelu? Zvýšiť krivku predaja?

Váš cieľ je potrebné zohľadniť v obsahu reklamy a jej umiestnení na konkrétnych reklamných nosičoch.

Keď máte  dostatočne zanalyzovaný produkt, určenú cieľovú skupinu a ciele je čas zaoberať sa otázkou peňazí. Koľko do svojej reklamy môžete investovať? Povedzme si úprimne, že nie každý podnikateľ môže na reklamné aktivity minúť desaťtisíce eur. Malý rozpočet však nemusí znamenať slabé výsledky! Majte však na pamäti, že podiel spoločnosti na trhu je priamo úmerný reklamným snahám, ktoré vytvára.

Existujú všeobecné odporúčania, koľko percent z tržby by ste mali do reklamy investovať podľa zamerania vášho podnikania. Napr. alkoholické nápoje  1,5 – 9 % z tržby, potraviny 1 – 6 %, kozmetika 1,5 – 7 %, telefónne služby 0,5 – 1 % a pod. V tejto oblasti Vám poradí skúsený reklamný špecialista.

Pokiaľ máte rozpočet menej ako 5000 €, na reklamu v televízii zabudnite. Skúste svoju kampaň zamerať na printové médiá, rádiá, príp. online reklamu. Niektoré médiá sú na predaj určitých produktov vhodnejšie, ako iné. Televízia najlepšie predáva autá, rýchle občerstvenie a pivo. V novinách prevláda ponuka obchodov. Letáky sú doménou supermarketov a drogérií.

Účinnosť reklamnej kampane nezávisí prioritne od množstva vynaložených finančných prostriedkov, ale od správneho zacielenia a pútavosti reklamy. S naplánovaním, kreatívnym aj obsahovým spracovaním vašej reklamy vám profesionálne pomôže náš Compleťácky tím :-)

 

Odoberajte novinky z nášho blogu

* indicates required